Velkommen

 

Her finner du bakgrunnsstoff og informasjon om min virksomhet. Jeg har eget firma og tilbyr kommunikasjons- og forandringsarbeid for arbeidsliv og organisasjoner, enkeltmennesker og grupper.

Jeg har bakgrunn som lærer, fysioterapeut og psykoterapeut. Siden slutten av nittitallet har mindfulness/oppmerksomt nærvær vært en integrert del av min formidling. Undervisning og veiledning i egen meditasjonspraksis har jeg først og fremst fått av Jes Bertelsen og hans kolleger ved Vækstcenteret i Danmark (www.vaekstcenteret.dk). 

 

I mange år har jeg engasjert meg i barn og unges lærings- og utviklingsvilkår i vår tid, og sammenhengen det har med deres helse, balanse og livsmestringsevne. Jeg har skrevet 2 bøker om dette, Barn i balanse. Nærvær og empati i barnehagen (2015) og Livsmestring i skolen. Et relasjonelt perspektiv (2018). Se mer om bøkene i egen fane. Jeg holder kurs og tar på meg undervisningsoppdrag om temaene. I tillegg tilbyr jeg veiledning og terapi.

 

Fra 2010-2014 var jeg sammen med Anne Grethe Brandtzæg  prosjektleder for et mindfulness - program for lærere gjennom prosjektet Stressmestring i skolen, støttet av Extrastiftelsen
Fra 2015-2017 var vi to prosjektledere for Call to Care, et pilotprosjekt som utforsket måter å styrke omsorg og empati hos lærere og elever ved en norsk barneskole. Prosjektet var initiert og støttet av Mind&Life Institute, og ble administrert og evaluert av Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør, RBUP. Dorota Toporowskas masteroppgave var en del av evalueringen. Den finner du her.

 

For tiden underviser Anne Grethe og jeg på etterutdanningen Oppmerksomt nærvær, relasjoner og livsmestring ved RBUP. Målgruppe er ansatte i barnehage, skole og skolehelsetjeneste. 

 

Mer om boken "BARN I BALANSE. Nærvær og empati i barnehagen".

Den kom , som kom ut i april 2015 på Gyldendal Akademisk. 

Klikk her så kan du lese Innledningen til boken.

Klikk her så kan du lese Kapittel 1.

 

Bøkene har sin egen Facebook side.

Se og og trykk gjerne Liker på: https://www.facebook.com/Barnibalanse/ 

Her legger jeg ut linker til kurs og faglige oppdateringer, og du kan kommentere og skrive innlegg.. 

 

 Se også min Facebook side https://www.facebook.com/anne.saelebakke

 

 

 

 

 

Jeg tilbyr

 

Undervisning, veiledning og terapi
Kommunikasjons- og forandringsarbeid
Livsmestring og relasjonskompetanse

Oppmerksomt nærvær i utdanning