Velkommen

 

Jeg brenner for barn og unges oppvekstvilkår, deres livsmestring og helse i vår tid. Hva trenger dagens unge med tanke på morgendagens endringer og utfordringer? Hva trenger de profesjonelle voksne av påfyll for å se og anerkjenne  det enkelte barn, for at barnehage og skole skal kunne være helsefremmende? Jeg har skrevet 2 bøker om dette, Barn i balanse. Nærvær og empati i barnehagen (2015) og Livsmestring i skolen. Et relasjonelt perspektiv (2018). Se mer om bøkene i egen fane.

 

Jeg har bakgrunn som lærer, fysioterapeut og psykoterapeut, og har bred erfaring med helsefremmende arbeid. Siden slutten av nittitallet har mindfulness/oppmerksomt nærvær vært en integrert del av min formidling. Se mer om dette under egen fane. Undervisning og veiledning i egen meditasjonspraksis har jeg først og fremst fått av Jes Bertelsen og hans kolleger ved Vækstcenteret i Danmark (www.vaekstcenteret.dk). Jeg holder kurs og tar på meg undervisningsoppdrag om temaene. I tillegg tilbyr jeg veiledning og terapi.

 

 Fra 2010-2014 var jeg sammen med Anne Grethe Brandtzæg  prosjektleder for et mindfulness - program for lærere gjennom prosjektet Stressmestring i skolen, støttet av Extrastiftelsen
Fra 2015-2017 var vi to prosjektledere for Call to Care, et pilotprosjekt som utforsket måter å styrke omsorg og empati hos lærere og elever ved en norsk barneskole. Prosjektet var initiert og støttet av Mind&Life Institute, og ble administrert og evaluert av Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør, RBUP. Dorota Toporowskas masteroppgave var en del av evalueringen. Den finner du her.

 

For tiden underviser Anne Grethe og jeg på etterutdanningen Oppmerksomt nærvær, relasjoner og livsmestring ved RBUP. Målgruppe er ansatte i barnehage, skole og skolehelsetjeneste. 

 

 

Bøkene har sin egen Facebook side.

Se og og trykk gjerne Liker på: https://www.facebook.com/Barnibalanse/ 

Her legger jeg ut linker til kurs og faglige oppdateringer, og du kan kommentere og skrive innlegg.. 

 

 Se også min Facebook side https://www.facebook.com/anne.saelebakke

 

 

 

 

 

Jeg tilbyr

 

Undervisning, veiledning og terapi
Kommunikasjons- og forandringsarbeid
Livsmestring og relasjonskompetanse

Oppmerksomt nærvær / Mindfulness