Velkommen

 

Her finner du bakgrunnsstoff og informasjon om min virksomhet.Jeg har eget firma med kommunikasjons- og forandringsarbeid for arbeidsliv og organisasjoner, enkeltmennesker og grupper. Jeg tar på meg prosjektarbeid og undervisningsoppdrag for blant annet skoler og barnehager. I tillegg tilbyr jeg veiledning og terapi.

 

Jeg har bakgrunn som lærer, fysioterapeut og psykoterapeut. I mange år har jeg engasjert meg i arbeid med barns balanse og oppmerksomt nærvær for barn og unge. På 80 og 90 tallet arbeidet jeg ved barneskoler og i skolehelsetjenesten i Kongsberg. Jeg har hatt utallige undervisnings oppdrag innenfor oppvekst- og utdanningsfeltet, og var en periode knyttet til videreutdanning av spesialpedagoger.

 

Siden slutten av nittitallet har mindfulness/oppmerksomt nærvær vært en integrert del av min formidling. Undervisning og veiledning i egen mindfulness praksis har jeg først og fremst fått av Jes Bertelsen og hans kolleger ved Vækstcenteret i Danmark (www.vaekstcenteret.dk). 

 

De er kursledere på kursrekken Oppmerksomt nærvær i samvær med barn og unge,   

Fra 2010-2013 gjennomført de  Stress­mestring i skolen, støttet av Extrastiftelsen.

 

Sammen med Anne Grethe Brandtzæg var jeg prosjektleder for et mindfulness - program for lærere gjennom prosjektet Stressmestring i skolen, støttet av Extrastiftelsen 2010-2014. For tiden underviser vi på kursrekken Oppmerksomt nærvær i samvær med barn og unge ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør, RBUP. Målgruppe er ansatte i barnehage, skole og skolehelsetjeneste. I tillegg er vi prosjektledere for Call to Care, et pilotprosjekt som utforsker måter å styrke omsorg og empati hos lærere og elever ved en norsk barneskole. Prosjektet er støttet av Mind&Life Institute og administreres og evalueres av RBUP. 

 

Jeg har skrevet  boken "BARN I BALANSE - nærvær og empati i barnehagen".

Den kom , som kom ut i april 2015 på Gyldendal Akademisk. 

Klikk her så kan du lese Innledningen til boken.

Klikk her så kan du lese Kapittel 1.

 

Boken - og temaet -  har sin egen Facebook side.

Se og og trykk gjerne Liker på: https://www.facebook.com/Barnibalanse/ 

Her legger jeg ut linker til kurs og faglige oppdateringer, og du kan kommentere og skrive innlegg.. 

 

 Se også min Facebook side https://www.facebook.com/anne.saelebakke

 

 

 

 

 

Jeg tilbyr

 

Undervisning, veiledning og terapi
Kommunikasjons- og forandringsarbeid
Oppmerksomt nærvær / Mindfulness 
Barn i balanse