Barn i balanse

 

I hele mitt yrkesaktive liv har jeg vært opptatt av barn og unges oppvekstvilkår og balanse i et mer og mer komplekst samfunn. Fra å være veldig opptatt av hvordan jeg kunne hjelpe barn direkte, er jeg blitt mer og mer opptatt av å styrke de voksne som er sammen med barna. I den sammenheng er voksnes tilstedeværelse og empati en nøkkel. Dette er ressurser som kan trenes og styrkes og som bidrar til å utvikle de voksnes omsorgsevne. Det er igjen nøkkelen til barns selvfølelse og trygghet,til at de lærer å håndtere seg selv og andre på en god måte, utvikler sine  empatiske evner.

 

I boken "BARN I BALANSE - nærvær og empati i barnehagen" utdyper jeg dette tema, med fokus på barnehagen. Prinsippene jeg beskriver er allmenngyldige og kan med letthet overføres til andre arenaer som skole og familieliv. Boken kom på Gyldendal Akademiske våre 2015. Den er nå på pensumlisten ved Barnehagelærerutdanningen på Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

 

Bokens omslagtekst: 

Hvordan ivareta barns helse og balanse i en travel og urolig tid? Med støtte fra erfarne barnehagelærere viser forfatteren hvordan oppmerksomt nærvær, på engelsk mindfulness, kan ha noe å tilføre en allerede gjennomtenkt og verdifull barnehagepedagogikk.

 

Barnehageansattes evne til nærvær og empati er sentral for å skape trygge og omsorgsfulle omgivelser for barna. Dette er verdier barnehagen allerede bygger på. Oppmerksomt nærvær er en måte å fremme slike kvaliteter på, styrke de voksnes omsorgsevne og relasjonelle kompetanse.  I tillegg bidrar nærværstrening til å redusere stress og skape gode pusterom for små og store i hverdagen.

 

Boken er praktisk bygget opp med ideer til nærværsøvelser og aktiviteter for voksne og barn. Den henvender seg i første omgang til ansatte og ledere i barnehager, men er også aktuell i utdanningsøyemed, og for alle med interesse for mindfulness og barns balanse i vår tid.

 

Her kan du få en smakebit av bokens innhold:

Innledningen og 1.kapittel. 

 

Er du interessert i å kjøpe boken?

Du kan få den fraktfritt tilsendt fra Gyldendal ved å sende sms med kodeord BARNIBALANSE til 2030

 

Boken - og temaet -  har sin egen Facebook side.

Se og og trykk gjerne Liker på: https://www.facebook.com/Barnibalanse/ 

Her legger jeg ut linker til prosjekter og rapporter, kurs og faglige oppdateringer. Du er velkommen til å kommentere og skrive innlegg. 

                 

 

Jeg har også skrevet to kompendier omkring samme tema. Begge er gratis tilgjengelige for nedlasting: 

  • Øvelsesheftet OPPMERKSOMT NÆRVÆR FOR BARN OG UNGE
    Heftet er for fagfolk som arbeider med barn og unge, og andre interesserte. Det ble utarbeidet for noe av overskuddet etter konferansen Mindfulness for barn og unge i 2012. Konferansen ble arrangert av foreningen Mindfulness Norge, Norsk forening for oppmerksomt nærvær i samarbeid med RBUP.   
  • Heftet kan laste det ned på foreningens hjemmeside: www.nfon.no  

 

SANSEMOTORIKK - PSYKOMOTORIKK. Bevegelse - mestring - glede

Dette er et kompendium på 70 sider. Du kan laste det ned her.

Det ble utarbeidet første gang i 1995 og fungerte som kursmanual i forbindelse med at jeg var gjesteforeleser på videreutdanning av spesialpedagoger ved Høgskolene i Buskerud, Vestfold og Telemark. Det er også blitt delt med skoler og interesserte lærere i forbindelse med planleggingsdager og kurs. Jeg oppdaterte og reviderte det i 2002. Det er den siste utgaven som er tilgjengelig her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg tilbyr

 

Undervisning, veiledning og terapi
Kommunikasjons- og forandringsarbeid
Livsmestring og relasjonskompetanse

Oppmerksomt nærvær i utdanning