Oppmerksomt nærvær

Oppmerksomt nærvær, Mindfulness på engelsk, er en fellesbetegnelse for ulike nærværsbaserte tilnærminger, som på bakgrunn av erfaring og etter hvert forskning er i ferd med å få fotfeste innenfor ulike humanistiske disipliner i vår kultur. Her i Norge var vi en gruppe fagpersoner med interesse for feltet som i 2009 stiftet foreningen Mindfulness Norge, Norsk forening for oppmerksomt nærvær, www.nfon.no. Målgruppen er fagpersoner som på ulike måte ønsker å ha nærværsperspektivet med i sitt liv og sitt arbeid. Michael de Vibe var foreningens første leder. Fra 2013 overtok jeg ledervervet, fram til november 2015 da Tor Magne Handeland tok over. Foreningen arrangerer regelmessig konferanser, og 12.-14.oktober 2016 er det ny konferanse med tittelen Empathy and compassion in society. Følg med på nettsiden www.mindfulnesskonferansen.no. Dette blir en spennende og internasjonal konferanse. 

 

Oppmerksomt og bevisst nærvær er ikke noe nytt. Til alle tider, i alle kulturer har mennesker hatt behov for stillhet, væren og innadvendt oppmerksomhet. Det nye nå er at gammel visdom og gamle teknikker fornyes og forenkles, gjøres forskningsbaserte og allment tilgjengelige. De frisettes fra tidligere religiøs tilhørighet, tilpasses vår tids behov for stressmestring og pusterom.  

Å være tilstede og legge merke til det som er her og nå er naturlige evner vi alle har med oss, men som vi mer eller mindre mister kontakt med underveis i livet. Å trene oppmerksomt nærvær er derfor å gjenoppdage og styrke vår medfødte værensnatur, med tilhørende egenskaper som evnen til å være åpen og aksepterende tilstede i virkeligheten slik den er.  

 

Erfaringer med systematisk trening i oppmerksomt nærvær over tid viser seg å ha gunstig effekt på stressmestring og selvregulering, på konsentrasjon og læring, på kvaliteten i våre relasjoner og i våre gjøremål. Det er derfor økende interesse for oppmerksomt nærvær innenfor helsefag, utdanning og arbeidsliv. Forskning har vist at denne type trening og innstilling har positive følger mennesker i alle aldere, også for barn og unge. 

.

 

 

 

 

 

 

Jeg tilbyr

 

Undervisning, veiledning og terapi
Vekst og endringsprosesser
Oppmerksomt nærvær /Mindfulness 
Barn i balanse