Det kommer en dag da mental trening vil være like viktig i skolen som fysisk trening

Richard Davidson

Anne 2020

Jeg brenner for barn og unges oppvekstvilkår, deres livsmestring og helse i vår tid.

Hva er viktig nå, med tanke på endringene og utfordringene vi står i? Hvordan bygge gode fellesskap? Hva trenger fagpersoner av påfyll for å se og anerkjenne den enkelte, for at barnehage og skole skal være helsebringende fellesskap som fremmer livsmestring?

Anne Sælebakke
Lærer, fysioterapeut og kroppsorientert psykoterapeut

JEG TILBYR

Kurs og opplæring | Veiledning og terapi | Etterutdanning

LYDSPOR

Her finner du nærværsøvelser du fritt kan benytte deg av

FAGLIG GRUNNLAG

Jeg bygger bro mellom fagområder som styrker og utvikler personlig og emosjonell kompetanse

BØKER

Jeg har skrevet to bøker om temaet jeg brenner for, en for barnehage og en for skole