CV

 

Jeg er utdannet lærer, fysioterapeut og kroppsorientert psykoterapeut, med videreutdanning i kommunikologi, en tverrfaglig metadisiplin i kommunikasjons- og forandringsarbeid. I tillegg til erfaring fra fysioterapipraksis, var jeg i 18 år tilknyttet grunnskolen i Kongsberg, som skolefysioterapeut og spesiallærer med ansvarsområde stress, fysisk fostring og læring. Jeg arbeider nå i egen virksomhet med undervisning, veiledning og terapi, og har fokus på vekst- og endringsprosesser for enkeltmennesker, grupper og organisasjoner. Siden slutten av åttitallet har jeg fått regelmessig undervisning og veiledning i oppmerksomt nærvær ved Vækstcenteret i Danmark. Siden slutten av nittitallet har undervist andre i det som nå kalles Mindfulness, på norsk oppmerksomt nærvær. Jeg er spesielt opptatt av nærvær og empati i møte med barn og unge.

 

Her er litt mer detaljer:
Anne Sælebakke er født i 1952 og er utdannet lærer og fysioterapeut. Hun har etterutdanning i følgende disipliner: kroppsorientert psykoterapi/ BODYnamic Analyse, pedagogisk kinesiologi/One Brain, medisinsk qigong/Biyun metoden og oppmerksomt nærvær/Mindfulness. De ulike tradisjonene knytter hun sammen ved hjelp av Kommunikologi, en tverrfaglig metadisiplin i kommunikasjons- og forandringsarbeid.
Anne har lang erfaring med terapi, veiledning og undervisning, både fra offentlig og privat sektor.Yrkeskarrieren startet hun som privatpraktiserende fysioterapeut i 1979. Ved siden av privatpraksis var hun i perioden 1980-1998 ansatt i Kongsberg kommune i 20-50% stilling, med barneskolene som arbeidssted. Arbeidsområdet lå i fagfeltet fysioterapi og pedagogikk: skolefysioterapi, spesiallærer i forhold til fysisk fostring/ emosjonelle lærevansker, pedagogisk veileder og undervisning av lærere. Fra 1987-2004 var Anne årlig gjesteforeleser ved videreutdanning i spesialpedagogikk ved høyskolene i Telemark, Vestfold, samt Folkeuniversitetet Buskerud/Vestfold.
Egen 30-årig praksis med meditasjon og selvutvikling har gitt verdifulle erfaringer. Betydningen av oppmerksomt nærvær/Mindfulness går igjen som en rød tråd i hennes eget liv og i det arbeidet hun utfører.
Til daglig arbeider hun nå med kommunikasjons- og forandringsarbeid; - individuelt i form av terapi og veiledning for barn, ungdom og voksne – grupper og organisasjoner i form av kurs og prosjekter. De siste årene har Anne hatt en rekke undervisningsoppdrag omkring yrkesliv, stressmestring og oppmerksomt nærvær/Mindfulness. Hun brenner særlig for barn og unges balanse i vår tid, og betydningen av nærvær i pedagogisk praksis, i barnehager og skoler. Hun tar på seg oppdrag for arbeidsliv og organisasjoner, skoler, barnehager og FAU. 

Anne Sælebakke er for tiden leder i foreningen "Norsk forening for oppmerksom nærvær i helse, utdanning og forskning", se: www.nfon.no

Anne Sælebakke CV

 

 

 

 

Jeg tilbyr

 

Undervisning, veiledning og terapi
Kommunikasjons- og forandringsarbeid
Livsmestring og relasjonskompetanse

Oppmerksomt nærvær i utdanning