JEG TILBYR

Jeg holder kurs og tar på meg undervisningsoppdrag. Jeg tilbyr også individuell veiledning og terapi, både på personlig og faglig grunnlag. Jeg har bakgrunn som lærer, fysioterapeut og psykoterapeut, og har bred erfaring med helsefremmende arbeid gjennom mange år. Oppmerksomt nærvær og betydningen av personlig kompetanse går igjen som en rød tråd i mitt liv og i mitt arbeid, i brobyggingen mellom de ulike fagområdene jeg har med meg.

Anne 2020
UNDERVISNING og KURS

Jeg tilbyr undervisning, kurs og veiledning for fagfolk, for organisasjoner, kommuner, barnehager og skoler, høgskoler og universitet. Jeg brenner for utviklingen av menneskets personlige og emosjonelle kompetanse, og betydningen dette har for fellesskapet. Jeg er spesielt engasjert i at barn og unge støttes i denne utviklingen, allerede i barnehage og skole. Videre er jeg opptatt av at trening og utvikling av personlig- og relasjonell kompetanse blir sentralt i utdanningen av fagpersoner som arbeider med barn og unge.

Jeg har i mange år arbeidet med nærvær og relasjonskompetanse innenfor utdanningsfeltet. Essensen er å oppdage og styrke iboende ressurser knyttet til sosial og emosjonell kompetanse, i relasjon til seg selv, hverandre og til fellesskapet. Det faglige grunnlaget jeg støtter meg til bygger bro mellom min egen bakgrunn og erfaring, nyere utviklingspsykologi, tilknytningsteori og hjerneforskning.  Oppmerksomt nærvær går igjen som en rød tråd.

Tema kan være profesjonsutvikling og relasjonskompetanse, stressmestring og balanse i en travel hverdag, folkehelse og livsmestring, sosial og emosjonell kompetanse mm. Se referanser til tidligere undervisningsopplegg her >>

INDIVIDUELL TERAPI og LIVSVEILEDNING

Jeg tilbyr individuell terapi, og livsveiledning og faglig veiledning, både i Oslo og på Kongsberg, og digitalt. Jeg tilbyr også meditasjonsveiledning. Jeg har lang erfaring med kroppsorientert psykoterapi og livsveiledning for mennesker i alle aldre. Utgangspunktet for meg er alltid anerkjennelse av den enkelte, og ønsket om å skape en trygg relasjon. Intensjonen er å støtte og utvikle den enkeltes personlige og emosjonelle kompetanse. Det kan for eksempel handle om å bli bedre kjent med seg selv, bli mer avslappet og trygg, lære seg å håndtere og regulere vanskelige følelser, se på uønskede hendelser og traumer, ta gode valg, bedre sine relasjoner til andre. Du er velkommen til å ta kontakt for en prøvetime.

ETTERUTDANNING

Min kollega Anne Grethe Brandtzæg og jeg planlegger en digital og prosessorientert etterutdanning:

"LIVSMESTRING I PRAKSIS. Personlig kompetanse i samhandling med barn og unge".

Vi ønsker å bidra til utvikling av fagpersoners personlige og relasjonelle kompetanse, som grunnlag for å kunne være trygge og empatiske voksne i samhandling med barn og unge. Hvordan arbeide helt konkret med å støtte barn og unge i å bli kjent med og håndtere seg selv, se og anerkjenne hverandre, samt skape samhold og et inkluderende fellesskap?

Jeg legger ut informasjon her så snart det er klart. Denne etterutdanningen er en videreføring av  den vi bygget opp og ledet ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse - RBUP, fra 2013-2020: Livsmestring og relasjonskompetanse. Oppmerksomt nærvær i arbeidet med barn og unge.

 

SAMARBEIDSPARTNERE

Mine nærmeste samarbeidspartnere her i Norge er allmennlege og familieterapeut Michael de Vibe, samfunnsmedisiner Arild Bjørndal, psykoterapeut og mindfulnesslærer Anne Grethe Brandtzæg.

Jeg samarbeider også med mine danske kolleger Helle Jensen og Katinka Gøtzsche fra Foreningen Børns Livskundskab.

 

Les mere her >>