Kurs

 

Jeg underviser for tiden fast på etterutdanningskurset Oppmerksomt nærvær, relasjoner og livsmestring ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP. Målgruppe er ansatte i barnehager, skoler og skolehelsetjeneste. Neste kursrekke starter 16.oktober 2018.

 

Ellers påtar jeg meg kurs og undervisning innenfor temaene livsmestring, relasjonskompetanse og  oppmerksomt nærvær.

Jeg tilbyr også kurset: Mindfulness og qigong- nøkler til stressmestring, helse og velvære". Inkludert i kursopplegget er innføring i trinn 1 i medisinsk QIGONG/Biyunmetoden. Se www.biyun.no. Ta kontakt hvis du lurer på når neste kurs er, eller om du ønsker kurset til ditt hjemsted.

 

 

 .

 

  

Jeg tilbyr

 

Undervisning, veiledning og terapi
Kommunikasjons- og forandringsarbeid
Livsmestring og relasjonskompetanse

Oppmerksomt nærvær i utdanning