Oppmerksomt nærvær

 

Oppmerksomt nærvær, på engelsk Mindfulness, er en fellesbetegnelse for ulike nærværsbaserte tilnærminger, som på bakgrunn av erfaring og etter hvert forskning er i ferd med å få fotfeste innenfor ulike humanistiske disipliner i vår kultur. Her i Norge var vi en gruppe fagpersoner med interesse for feltet som i 2009 stiftet foreningen Mindfulness Norge, Norsk forening for oppmerksomt nærvær, www.nfon.no og www.mindfulnessnorge.no. Målgruppen er fagpersoner som på ulike måte ønsker å ha nærværsperspektivet med i sitt liv og sitt arbeid. Michael de Vibe var foreningens første leder. Fra 2013 overtok jeg ledervervet, fram til november 2015 da Tor Magne Handeland tok over. Foreningen arrangerer regelmessig konferanser, og 26.-27.oktober 2018 er det ny konferanse i Trondheim med tittelen Mindfulness og helsefremmende arbeid. Følg med på nettsiden www.mindfulnesskonferansen.no. Se opptak fra tidligere konferanser på foreningens hjemmeside, der blant annet Jes Bertelsen, Peter Høeg og Richard Davidson har gitt sine bidrag.  

 

Oppmerksomt nærvær er ikke noe nytt. Til alle tider, i alle kulturer har mennesker hatt behov for stillhet og væren, for å styrke hjertets kapasitet for medfølelse og vennlighet. Det nye nå er at gammel visdom og gamle teknikker fornyes og forenkles, gjøres forskningsbaserte og allment tilgjengelige. De frisettes fra tidligere religiøs tilhørighet, tilpasses vår tids behov for stressmestring og pusterom, for større grad av nærvær og empati. Å være tilstede og legge merke til det som er her og nå er naturlige evner vi alle har med oss, men som vi mer eller mindre mister kontakt med underveis i livet. Å trene oppmerksomt nærvær er derfor å gjenoppdage og styrke vår medfødte værensnatur og hjertekapasitet, med tilhørende egenskaper som evnen til å være tilstede og åpen for virkeligheten som den er, forholde seg til seg selv og sine medmennesker med større aksept, vennlighet og empati.

 

Hvis du er nysgjerrig på hva oppmerksomt nærvær er, hva det kan gjøre for deg, vil jeg anbefale deg å finne en kvalifisert lærer. Du kan gjerne starte med å utforske det på egenhånd, ved å lese en bok om temaet og lytte til øvelser via lydspor på nettet el.l. Se mine lydspor i egen fane her, gratis til nedlasting. For å komme videre trenger du imidlertid grundigere opplæring. Du kan for eksempel ta kontakt med meg eller andre kvalifiserte lærere for et kurs på din arbeidsplass. Eller du kan følge det nettbaserte programmet Nævær.no en periode, med lege Michael de Vibe og psykolog Even Halland. Selv har jeg først og fremst fått undervisning/veiledning i meditasjon og oppmerksomt nærvær av Jes Bertelsen og hans kolleger ved Vækstcenteret i Danmark. 

 

Erfaringer med systematisk trening i oppmerksomt nærvær over tid viser seg å ha gunstig effekt på stressmestring og selvregulering, på konsentrasjon og læring, på kvaliteten i våre relasjoner og i våre gjøremål. Det er derfor økende interesse for oppmerksomt nærvær innenfor helsefag, utdanning og arbeidsliv. Forskning har vist at denne type trening og innstilling har positive følger mennesker i alle aldere, også for barn og unge. 

.

 

 

 

 

 

 

Jeg tilbyr

 

Undervisning, veiledning og terapi
Kommunikasjons- og forandringsarbeid
Livsmestring og relasjonskompetanse
Oppmerksomt nærvær i utdanning