Oppmerksomt nærvær i utdanning

 

 

Fra 2010-2014 var jeg sammen med Anne Grethe Brandtzæg  prosjektleder for et mindfulness - program for lærere gjennom prosjektet Stressmestring i skolen, støttet av Extrastiftelsen 
Fra 2015-2017 var vi to prosjektledere for Call to Care, et pilotprosjekt som utforsket måter å styrke omsorg og empati hos lærere og elever ved en norsk barneskole. Prosjektet var initiert og støttet av Mind&Life Institute, og ble administrert og evaluert av Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør, RBUP. Dorota Toporowskas masteroppgave var en del av evalueringen. Den finner du her.

 

For tiden underviser Anne Grethe og jeg på etterutdanningen Oppmerksomt nærvær, relasjoner og livsmestring ved RBUP. Målgruppe er ansatte i barnehage, skole og skolehelsetjeneste. 

Jeg tilbyr

 

Undervisning, veiledning og terapi
Kommunikasjons- og forandringsarbeid
Livsmestring og relasjonskompetanse

Oppmerksomt nærvær i utdanning