Kurs og undervisningsoppdrag de siste årene

 

RBUP - Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Øst og Sør. 
Livsmestring, relasjonskompetanse og oppmerksomt nærvær
Etterutdanning for ansatte i barnehager og skoler over 8 dager i løpet av 6 måneder.  
Prosjektleder og underviser sammen med Anne Grethe Brandtzæg. 7. kull startet 15.10.2019.

 

Sørlandsk lærerstevne 18.oktober 2019

Livsmestring og folkehelse i skolen - i et relasjonelt perspektiv

 

Fagdag for grunnskulen i Sogn 14.august 2019

Fagfornyinga i lys av Overordna del og dei tverrfaglege tema
Med spesiell vekt på Folkehelse og livsmestring. Et relasjonelt perspektiv
Referanse Inger Marie Evjestad, ressursperson Inkluderande barnehage – og skulemiljø Sogn

 

Bærum kommune, Eiksmarka skole 14.mai 2019

Livsmestring i et relasjonelt perspektiv. Referanse avdelingsledere Grete Berset

 

Utdanningsforbundet 9.april 2019

Livsmestring i skolen - i et relasjonelt perspektiv. Referanse seniorkonsulent Per Arneberg.

  

JobbAktiv sine konferanser på Gardermoen våren 2019:

Skolemiljøkonferansen 9.mai og Psykisk helse i skolen 7.mai

Livsmestring i skolen. Hvordan hjelper vi barn å mestre hverdagen og livet?

Barnehagekonferansen 6.maiLivsmestring og helsefremmende arbeid i barnehagen.

 

NTNU Trondheim. 
Master i Rådgivning for barn og unge. Emne: Tverrfaglig samarbeid i en flerkulturelle skole.

Oppmerksomt nærvær i samarbeids relasjoner. Referanse Carla Ramirez.

 

Kjelsås skole, foreldremøter i mars 2019. Referanse rektor Mette Rasmussen.

Robuste og trygge barn. Noen nøkler til foreldres verktøykasse

 

Maja Thunes terapeutiske yogalærerutdanning, 12.april 2019

Angst og andre vonde følelser - hvordan håndtere det?

 

Mindfulness Norge. Stille retreat med fokus på medfølelse og empati.

i samarbeid med Michael de Vibe og Maja Thune. Hvert år i mai/juni. Neste gang 28.-31.mai 2020.

 

Fagsamling for kommunejordmødre, 5.februar 2019.

Selvomsorg i livets overganger og mellomrom. Referanse Laila Tveiten, kommunejordmor i Modum .

 

Skedsmo kommune, planleggingsdag Brånås skole, 2.januar 2019.

Livsmestring i skolen - i et relasjonelt perspektiv. Referanse rektor Cecilie Brenli. 

 

Sandefjord kommune, fagdagen Livsmestring for ungdom, 10.desember 2018.

Livsmestring for ungdom. Ungdom som pårørende. Referanse Karin Rød, pårørende koordinator.

 

Østlandsk lærerstevne med ulike kurs siden slutten av nitti-tallet. I 2018:

   - Oppm. nærvær i barnehagen - nøkler til voksnes relasjonskompetanse og barns livsmestring
     I samarbeid med Lia barnehage på Kongsvinger. Kurset gjentas 1.november 2019.

   - Livsmestring i et relasjonelt perspektiv. Kurset gjentas 2.november 2019.

 

Mindfulness Norge. Mindfulnesskonferansen i Trondheim 26.-27.oktober 2018.

Livsmestring i skolen - i et relasjonelt perspektiv. Referanse Tor Magne Handeland, leder av foreningen.

 

SMART festivalen 2019, Re kommune 25.oktober 2018.

Livsmestring i barnehage og skole. En praktisk tilnærming med eksempler på øvelser. 

 

Oslo kommune, planleggingsdag Nordre Aker skole, 16.august 2018.

Livsmestring i skolen - i et relasjonelt perspektiv. Ref. Bente Moen Eiksund, undervisningsinspektør

 

Fagforbundet Barn og oppvekst, Oslo. 29.mai 2018

Oppmerksomt nærvær, relasjoner og livsmestring. Om voksnes nærvær i arbeidet med barn og unge.

 

Seminar for livsstyrketrenere, Oslo 2.februar 2018.

Oppmerksomt nærvær og relasjonskompetanse. Samarbeid med Michael de Vibe.
Referanse Heidi Zangi.

 

Barnehagenettverket på Gjøvik, 22.januar 2018

Barn i balanse - og de voksnes evne til nærvær og empati.

Referanse Trine Lybekk, Fredvika barnehage

 

Høgskolen i Sørøst Norge, Drammen. Seksjon for barnehagelærerutdanning.
 Barn i balanse - nærvær og empati i barnehagen. 
Gjestelærer fra høsten 2015: Kontaktperson: Hanne Lund Kristensen.

 

Nittedal kommune, Hakadal ungdomsskole. 14.12.15..
Mindfulness - en nøkkel til livsmestring og psykisk helse. 
Kontaktperson: Annica Lindén Øygard.

Nordland Fylkeskommune. Workshop livsmestring for rådgivere m.fl. i videregående skole.

Mindfulness - en nøkkel til livsmestring og psykisk helse. 09.10.15.
Kurs i samarbeid med Anne Grethe Brandtzæg. Kontaktperson: Merethe Schjem.

 

Norsk Fosterhjemsforening. 22.11.15
Mindfulness - en nøkkel i samarbeidet mellom foreldre og fosterforeldre. 
Kontaktperson: Åse L. Larsen. 

 

Oslo kommune og RBUP, seminar: Mentalisering og refleksjon i arbeid med ungdom. 06.11.15.
Mindfulness - en nøkkel i balansen mellom selvomsorg og omsorg for andre. 

Kontaktperson: Kristin Olaisen. 

 

Mindfulnesskonferansen 2015: Mindfulness og samfunnsengasjement. 13.11.15. 

Call to Care in Norway. Workshop i samarbeid med Anne Grethe Brandtzæg og Brooke Lavelle- Heineberg. 

 

Vollen Kystkulturbarnehage. 14.08.15
Mindfulness i Barnehagen. Om nøkler til barns balanse i en travel hverdag. 
Kontaktperson: Wenche Ødegård

 

Ullevål Sykehus. Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP). 11.05.15.
Oppmerksomt nærvær / Mindfulness. Om kunsten å balansere selvomsorg med omsorg for andre. 
 Kontaktperson: Janne Halvorsen Romsaas

 

Foreldreutvalget for barnehager i Tønsberg. 29.04.15. Kontaktperson: Siri Eggesvik.
Oppmerksomt nærvær / mindfulness i foreldrerollen. Nøkler til barns balanse i en travel hverdag. 

 

Forum for kreftsykepleie i Østfold. 11.03.15. Oppmerksomt nærvær/ Mindfulness- nøkler til balanse og stressmestring i en travel hverdag. Kontaktperson: Trine Bjerkeli Nilsen. 

 

Diakonhjemmet Høgskole, Institutt for sosialt arbeid og familieterapi. 11.03.15.
Oppmerksomt nærvær/ Mindfulness- nøkler til balanse og stressmestring i en travel hverdag.
Kontaktperson Grete Sælid. 

 

Østlandsk lærerstevne med ulike kurs gjennom mange år. I 2014 og 2015 med fokus på Mindfulness i barnehagen. I samarbeid med Lia barnehage på Kongsvinger.

 

Norsk Sykepleierforbund Kongsberg.Mindfulness- nøkler til balanse og stressmestring i en travel hverdag. 17.12.14. Kontaktperson Heidi Smestad Hvaal.  .  

 

Nesbru Fysio- og Manuellterapi AS. Oppmerksomt nærvær/mindfulness - nøkler til mestring av kronisk smerte. 19.11.14. Kontaktperson Karine E. Nes. 

 

Hysnes Helsefort, St.Olavs Hospital: Fagdag med oppmerksomt nærvær.  15.09.14.
Kontaktperson Wenche Mårvik.

 

Dysleksikonferansen i Sandefjord .2014: Mindfulness i læringsrommet - nøkler til gruppeledelse og relasjonskompetanse. Kontaktperson Kate Rivø. Nordre Vestfold DPS 

 

Verdensdagen for psykisk helse 2014. Mental helse, Dialogkonferanse i Oslo 

 

Bærum BUP og BUP Vest Oslo, undervisning 2014: 
Mindfulness/Oppmerksomt nærvær i møte med barn og unge..

 

Høyskolen i Oslo og Akershus: "Anerkjennende og oppmerksom kommunikasjon". Gjestelærer i siden 2012. Kontaktperson Jannicke Heyerdahl-Larsen. 

 

Kursrekke i "Oppmerksomt nærvær" for helsesøstre i Telemark over 4 ganger, mars 2013 til desember 2013. Kontaktperson er enhetsleder Åshild Bergstøl i Notodden kommune. Fylkesmannen i Telemark har finansiert kursrekke. 

 

Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2013. Oppmerksomt nærvær i behandlerrollenSundvollen 27.oktober 2013. Kontaktperson Christin Foss.

 

Oppmerksomt nærvær i arbeidet med rusmisbrukere på Romerike. Dagskurs 23.mai 2013. Kontaktperson Tone Skjellet.

 

Fagkonsulenter i tverrfaglig ressursteam, Bydel Nordre Aker, Oslo. Kurs 7.mai 2013.

 

Kompetansehjulet Follo. Nærværets betydning i samspill med andre. Kurs 19.mars 2013. Referanse Turid Helen Bugten

  

Raskere tilbake, Betania Malvik. Oppmerksomt nærvær i rehabilitering. Fire frittstående kurs over to dager, fra juni 2011 til september 2012. Kontaktperson Nora With.

 

Lærings- og mestringssenteret Trondheim. Oppmerksomt nærvær - stressmestring og tilgang til indre ressurser. Kursdag 19.november 2012. Kontaktperson Inger Marie Opøien.

 

Prosjektleder for NFON konferansen 2012: "Mindfulness for barn og unge", Fornebu 16.-17.november 2012

 

Brystkreftforeningen. Mindfulness, stress og brystkreft. Foredrag 4.november 2012.

 

Forum for kreftsykepleie. NSF. Oppmerksomt nærvær - en nøkkel i personlig og faglig utvikling. Oslo 3.september 2012.

 

 Motivasjonsseminar på Solstrand for Sund kommune, 4.oktober 2012.

Mindfulness i møte med barn og unge, Kontaktperson Sølvi Bjorøy.

 

Barnehageledere. Oppmerksomt nærvær - personlig kvalitet og arbeidsglede i lederrollen. Oslo 26.april 2012 

 

Høgskolen på Gjøvik. Videreutdanning i palliativ omsorg, Oppmerksomt nærvær - livskunst og balanse i en travel hverdag. Kontaktperson Astrid Rønsen. To dager våren 2012. 

 

Norsk sykepleierforbund, avdeling Oslo og Akershus.   Bidrag til konferansen "Fra stress UTEN kontroll, til stress MED kontroll" 12.april 2011. Tilbakemelding: "Vi mottok flere tilbakemeldinger som ga uttrykk for at det var veldig meningsfylt det du ga dem og at de opplevde å få noen teknikker de kunne bruke senere – altså veldig bra og positivt!"

 

Tverrfaglig team i skolehelsetjenesten ved 3 videregående skoler i Oslo, 28.januar 2011.  Undervisning i oppmerksomt nærvær. Tilbakemelding: "Din presentasjon var både lettfattelig og spennende, jeg tror flere ble inspirert til å jobbe videre med det".

 

NSF Forum for kreftsykepleie, Hedmark og Oppland.  Inspirasjonsdagen ”Et pusterom” 26.januar 2011. Kontaktperson Grethe Hvithammer, Tilbakemelding fra oppdragsgiverne: "Takk igjen for interessant, flott og engasjerende foredrag! Vi fikk mange positive tilbakemeldinger på foredraget ditt, så dette var noe som traff de fleste!"  Eks på tilbakemeldinger fra deltakerne: "Behagelig foreleser, fanget min oppmerksomhet. Hun klarte å påkalle nærværet. Virkelig påfyll. Konkret og god framstilling på en forståelig måte. Kunnskapsrik, god evne til å formidle. 

 

Kompetanseavdelingen, Akershus universitetssykehus.  Dagskurs i stressmestring og oppmerksomt nærvær for hele avdelingen 21.september 2010.

 

Kreftforeningen Midt-Norge. En rekke kurs i oppmerksomt nærvær og qigong for brukere av kreftforeningen i Trondheim.  Anne Lise Nessæther, leder, har vært kontaktperson. 

 

Notodden kommune. To dagers kurs i nærvær og qigong for ansatte ved helsestasjonen, PPT, barnevern og voksenopplæring, september 2009. Kontaktperson Åshild Bergstøl, virksomhetsleder for helsestasjonen, .

 

Gamlegrendåsen skole på Kongsberg, ved rektor Ola Øvergaard, Jeg arbeidet som spesiallærer og fysioterapeut ved skolen fra 1984-1998.

 

  

 

 

Jeg tilbyr

 

Undervisning, veiledning og terapi
Kommunikasjons- og forandringsarbeid
Livsmestring og relasjonskompetanse

Oppmerksomt nærvær i utdanning