There is a crack in everything,
that's how the light gets in.

Leonard Cohen

RESSURSER

Emosjonell kompetanse er en nøkkel til robusthet og mestring, til sosial trygghet og god psykisk helse. Dette henger sammen med positive samfunnskrefter som tilhørighet og gode fellesskap. Hvilke ressurser er det å støtte seg til? Hvordan kan vi gjøre det i praksis? Hva trenger fagpersoner av påfyll og støtte? Hvordan kan vi hjelpe hverandre videre?

BØKER mm

Bøker

Jeg har skrevet to bøker om temaet jeg brenner for:
Livsmestring i skolen. Et relasjonelt perspektiv (2018) og Barn i balanse. Nærvær og empati i barnehagen (2015).
Begge bygger på erfaringer og samarbeid med fagfolk i barnehage og skole, og hviler på kunnskapsgrunnlaget jeg har beskrevet under Faglig grunnlag. Barn og unges sosiale og emosjonelle kompetanse utvikles som kjent i samvær med relasjonskompetente og trygge voksne. Mitt fokus er derfor på å trene og utvikle fagpersoners relasjonskompetanse, som grunnlag for å lykkes med folkehelse og livsmestring i barnehage og skole. Oppmerksomt nærvær/mindfulness er sentralt i dette arbeidet. I bøkene har jeg beskrevet hvordan dette kan gjøres i praksis.

I antologien Skape rom for folkehelse og livsmestring i skole og lærerutdanning (2020) har jeg skrevet kapittelet Livsmestring i et relasjonelt perspektiv.

I boken til min danske kollega Helle Jensen, Nærvær og empati i skolen, (2014) har jeg bidratt med øvelser.

livsmestring
LIVSMESTRING I SKOLEN

Et relasjonelt perspektiv
2018

barn-i-balanse
BARN I BALANSE

- nærvær og empati i barnehagen
2015

for folkehelse og livsmestring i skole og lærerutdanning
2020

Andre publikasjoner

I tidsskriftet Bedre Skole nr 4/2019 har jeg skrevet artikkelen Livsmestring i et relasjonelt perspektiv.

Digitalt undervisningsopplegg

På Gyldendals digitale plattform Skolestudio, for videregående skole, har jeg skrevet manus til opplegget Livsmestring i skolehverdagen.

Podcast

I Nettavisen sin Fagbokpodd kan du høre intervju med meg om livsmestring i skolen ved å trykke her >>

ØVELSESHEFTER

Her finner du flere øvelseshefter som er gratis til nedlastning.

HAND in HAND (HiH)

Når det gjelder sosial og emosjonell læring (SEL) støtter jeg meg til det samme kunnskapsgrunnlaget som i EU prosjektet Hand in Hand. På deres hjemmeside finner du undervisningskompendium som er utviklet i prosjektet, på flere språk. Det er et for skoleledere, et for lærere, og et for arbeidet med elevene. Både SEL teori og mange fine øvelser er beskrevet her.

For skoleledere >>
For lærere >>
For arbeidet med elever >>

 

Øvelsesheftet: OPPMERKSOMT NÆRVÆR FOR BARN OG UNGE

Heftet er for fagfolk som arbeider med barn og unge, og andre interesserte, skrevet av meg. Det ble utarbeidet for noe av overskuddet etter konferansen Mindfulness for barn og unge i 2012, og er senere blitt oppdatert noe. Konferansen ble arrangert av foreningen Mindfulness Norge, Norsk forening for oppmerksomt nærvær i samarbeid med RBUP.

Heftet kan laste det ned her >>

 

SANSEMOTORIKK – PSYKOMOTORIKK
bevegelse - mestring - glede

Dette er et kompendium på 70 sider, som første gang ble utarbeidet i 1995 og fungerte som kursmanual i forbindelse med at jeg var gjesteforeleser på videreutdanning av spesialpedagoger ved Høgskolene i Buskerud, Vestfold og Telemark. Det er også blitt delt med skoler og interesserte lærere i forbindelse med planleggingsdager og kurs. Jeg oppdaterte og reviderte det i 2002.

Det er den siste utgaven som du kan laste ned >>

LYDSPOR

Når du begynner å øve deg i oppmerksomt nærvær kan det være godt at noen guider deg. Her er 4 lydspor jeg har lest inn. Disse kan du fritt laste ned, lytte til og trene etter. Husk at all trening er bedre enn ingenting. Jeg anbefaler derfor at du starter med korte øvelser. Etter hvert som du får mer erfaring vil du lettere kunne lede deg selv, og andre, gjennom en øvelse.

Da kan det være godt å huske essensen av hva det handler om, se figuren HEI >>

1

Lande her og nå • 3:37

En kort beskrivelse av innhold og bruk.

2

Lande her og nå • 7:02

En kort beskrivelse av innhold og bruk.

3

Hjerteøvelse • 10:23

En kort beskrivelse av innhold og bruk.

4

Kroppskanning • 17:34

En kort beskrivelse av innhold og bruk.

HEI-prinsippet

HEI prinsippet – 3 ting å huske

H Her og nå – være
Gire ned, pause, være her og nå

 

E Er som det er – en holdning
Akseptere øyeblikket som det er

 

I I fokus et valg         
Indre forankring av oppmerksomheten i kropp, pust mm

SAMARBEIDSPARTNERE

Mine nærmeste samarbeidspartnere og støttespillere her i Norge er allmennlege og familieterapeut Michael de Vibe og professor i samfunnsmedisin Arild Bjørndal. Vi møtes jevnlig for inspirasjon og utveksling av fagfeltet. Videre er Anne Grethe Brandtzæg vært sentral. Hun er psykoterapeut og mindfulnesslærer. Sammen har vi planlagt og gjennomført både utdanning og flere prosjekter. Michael og Arild har begge vært til stor støtte for utdanningen vi har holdt på RBUP, og for prosjektene vi har gjennomført.

Jeg har i mange år også samarbeidet med mine danske kolleger Helle Jensen og Katinka Gøtzsche fra Foreningen Børns Livskundskab. Vi har hatt en kontinuerlig prosess i faglig utveksling, og sett på muligheter for dansk/norsk utdanning av fagfolk. Vi samarbeidet også om konferansen Mindfulness for barn og unge i 2012.

FAGLIG NETTVERK

Med Michael de Vibe i spissen startet vi i 2009 foreningen Mindfulness Norge, Norsk forening for oppmerksomt nærvær i helse utdanning og forskning. Jeg var leder for foreningen fra 2013 -2015. Vi har arrangert flere store konferanser, blant annet med tema Mindfulness for barn og unge (2012). Vi arrangerer også treningssamlinger og retreater. Sjekk hjemmesiden.

I regi av foreningen har jeg nå tatt initiativ til et faglig nettverk for alle som er interesserte i oppmerksomt nærvær i arbeidet med barn og unge. Vi møtes digitalt 1-2 ganger i halvåret, et par timer på kveldstid, og deler kunnskap og erfaring fra vårt arbeid i barnehage og skole, høyskole og universitet.

Ta kontakt hvis du vil være med. Det er gratis for medlemmer å delta. Som medlem av foreningen kan du også få tilgang opptak av tidligere bidrag. På denne måten bygger vi opp en slags kunnskapsbank på dette fagfeltet.

EMPATI– en forutsetning for følelsesregulering

1. Ta den andres perspektiv
2. Ikke-dømmende holdning
– aksept og anerkjennelse av den andres reaksjon og tilstand
3. Gjenkjenne den andres følelse
4. Føle med den andre